Веселата Ферма

Брой играчи: 2-4

Съдържание:
• 4 карти – пъзели
• 24 пъзел части с животни
• 1 спинър
Как се играе:
Отделете частите на пъзела с животни от игралните карти. Най-малкият играч започва първи, като завърта спинъра. Необходимо е да намери животното, което показва стрелката на спинъра сред всички пъзел части с животни и то да съвпада с неговата пъзел карта по форма и цвят.
Победител в играта е играчът, който първи постави шестте животни в своя пъзел.