Моята Първа Игра с Числа

Брой играчи: 2-6

Съдържание:
• 6 игрални карти със задачи
• 36 карти-отговори
Цел на играта:
Да бъдеш първият, успял да събере всички 6 карти-отговори от своята карта със задачи.
Забавна игра за съответствията, която стимулира детето да се упражнява в събирането и изваждането.